Sameiermøte 26.mars 2015 - innkalling

Merk datoen i kalenderen, og husk fristen for innsending av saker: senest 2.mars.

Full tekst her

Innglassing av verandaer

Flere av beboerne i sameiet ønsker innglassing av sin veranda. På bakgrunn av dette har styret nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med dette. Arbeidsgruppen har så langt sett på ulike alternativer og innhentet priser. Videre saksgang:

1. Vi må vite hvem som ønsker levegg/innglassing. Tilbakemelding er å se på som bindende.

2. Det avvikles et ekstraordinært Sameiermøte i løpet av februar som med enkelt flertall beslutter eller avviser levegg/innglassing i Sameiet. Det blir gitt fyldig informasjon om tiltaket i møtet.

Man ser for seg utseende og utforming slik:

Glasstak

Skyvevegg

Noen illustrasjonstegninger finner du her

Tegninger

Bossuget kan bli dyrt

Alle må skerpe inn hva som kastes i bossavsuget. Kan vi spore noen av dette tilbake til synderen, vil også regningen bli sendt til vedkommende. Ser du noen som prøver å kaste ting i bossuget som ikke skal der? Gi beskjed til vedkommende eller kontakt styret.

Dette vil gå ut over vårt budsjett og kan medføre til at vi må lage et revidert budsjett for å dekke disse kostnadene. I klartekst: det vil medføre høyere felleskostnader i 2015.

Til dere som leier ut leiligheter: Vennligst informer leietakere om dette.

Vi fikk dette hjertesukket fra Arvid Jacobsen hos BOB: Noen beboere lager jevnlig problemer for andre. Ved stopp i bossug har det vært litt ymse, som metall kleshengere etc. Som oftest er det noen som bretter papp slik at de akkurat klarer å presse det inn i luken, og så bretter det seg ut igjen nede i røret. Der kommer jevnlig regninger på slike operasjoner. Disse må vi betale fortløpende, men samler opp og må viderefakturere til sameiene.

Fullstendig instruks fra BIR ligger her:

BIR instruks